Rákoskert fejlődése 1956-tól napjainkig III. rész

platanuj  A változás nem hagyta érintetlenül a község legszebb utcarészét, a Rákoskert sugárútnak a Zrínyi utca és a vasútállomás közti szakaszát sem: a platánfák olyan hatalmasra nőttek, hogy megifjításuk elkerülhetetlenné vált. 1986. majd 1987. év tavaszán, két lépésben, hozzáértő kertészek levágták a fák koronáit, hatalmas rémületet keltve a környezetüket féltő rákoskertiekben. Valamennyien úgy gondoltuk, lehetetlen, hogy ezt a csonkítást túléljék a fák! Szerencsére tévedtünk, ma már a régi pompájában láthatjuk a fasorunkat, ismét derékvastagságú ágak alkotják az úttest fölé boruló lombsátrat. Nagy kár, hogy a fák ültetésekor, a harmincas évek elején, az utca két oldalán állított padok nyomtalanul eltűntek és még csak háromnak a pótlására került sor.

platanregi

A platánsor így nézett ki a felújítás után, 1987-ben.
A 2004-ben készült képen már teljes szépségében megújult.

  Örvendetes módon, egyre gyarapodó számú köztéri műalkotásban gyönyörködhetnek a település polgárai.

  A Zrínyi utca és Rákoskert sugárút sarkán lévő kőkeresztről már szóltam, ez a legrégebbi köztéri műtárgyunk. A volt vasúti állomás épületének falán lévő emléktáblákat már szintén bemutattam.

 emlekmufe zaszlofeAz iskolával szemben lévő terecskén állt évtizedekig egy, a környékünkön elesett szovjet katonák emlékére állított műkő obeliszk, oldalán 108 halott katona nevével, akiknek többsége a hadi-kórházként működő iskolában hunyt el és ezen a téren temették el. Az 1948. november 4-én felavatott obeliszk Tatár Dezső alkotása, előlapján a szovjet címer domborműve volt.

  Az emlékművet az ’56-os Forradalom és Szabadságharc idején ledöntötték, de a forradalmunk bukása után ismét fölállították. A rendszerváltás sodorta el végleg a helyéről, a közelében eltemetett katonákat 1992 őszén exhumálták és az emlékművet a budai Szobor-parkban helyezték el. Az alapja azért megmaradt, címerrel díszített gránit burkolatot kapott és az Országzászló rúdja van beleerősítve.

  A Vida-domb tetején 1992 húsvétja óta áll egy messziről is jól látható, 6 méter keresztfemagas sima fake-reszt, amelyet a Rákoskerti Polgári Kör tagjai 2012-ben egy újra cseréltek, mivel az eredeti korhadásnak indul-va veszélyessé vált.

  Rákoskertnek hosszú ideig egyet-len közterületi bronzszobra volt a Művelődési Ház udvarán található „Pihenő munkás”. Rákosmente díszpolgára, Laborcz Ferenc rákoshegyi szobrászművész 1980-ban alkotta nagyon jellegzetes, szocreál stílusban. Rendkívül népszerű a gyerekek körében, mert föl lehet rá mászni és a fényesre koptatott köténye nagyon jó csúszdának.pihenofe

szelforgo    Ugyancsak a Művelődési Ház udvarán áll egy művészi fantáziával készült szélforgó, amelyet Major Tibor készített és 2005-ben a Zöldnapon adott át a közönségnek. Azóta érdekes látványt nyújt, ahogyan a légmozgás forgatja a különböző formájú szárnyakból álló propellert.

  Az iskola területén két emléktábla található. A régi épület belső udvar felöli falán 1998 óta látható egy, az iskola névadójának emléket állító bronz Kossuth dombormű, amely két rákoskerti művésznek Orosz Károlynak és a ma már Káván élő Simorka Sándornak közös munkája.

  A másik tábla márványból készült, közepét Dombrádi István rákoskeresztúri művész bronz plakettje díszíti. Ezt a Rákoskerti Polgári Kör helyezte el a volt napközi otthonnak a Perec utca felől is jól látható falára 2006-ban, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kitörésének 50. évfordulóján.

kossuthtablamarvanytablaAz emléktábla a Kossuth Lajos Általános iskola belső udvarán Orosz Károly és Simorka Sándor alkotása.
A márványtábla az  1956-os forradalom és szabadságharc napjaira emlékeztet.

  Nem kifejezetten köztéren, de minden érdeklődő számára hozzáférhető helyen, a Rákoskerti Művelődési Ház alagsorában, az Ascher Oszkár Színpadhoz vezető lejárat homlokfalán látható Mecseki Hargita: „Zenélők” című bronz reliefje.

hargitafe  Ugyancsak a Művelődési Házban, annak előcsarnokában került 2008-ban átadásra Ferenczi Zsuzsa és Orosz Károly művészházaspár közös alkotása, egy festővászonra nyomott, rákoskerti vonatkozású képekből összeállított montázs.

montazsfe

bedeymuvefeszazszorszepfeanyasagfe    Szintén nem köztéren, hanem a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda belső terében illetve kertjében található három kedves műalkotás a gyermekek és az oda látogató felnőttek nagy gyönyörűségére. Az egyik Bedei Gábor Rákoskerten élő szobrászművész színpompás kerámia domborműve. A másik kettő pedig Dombrádi István rákoscsabai szobrászművész alkotása. A „Százszorszép” című szobor eredetileg bronzból készült, de miután azt ellopták, műanyagból újrafor-mázva került vissza a helyére. A járda másik oldalán elhelyezett anyaságot szimbolizáló, gyermeket váró kis nőalakot ábrázoló szobrot kőből faragta a művész.

emlekkofeRákoskert születésének 75. évfordulójára a Rákoskerti Polgári Kör kezdeményezésére és tagjainak önkéntes munkájával készült el egy emlékpark a Rákoskert sugárút – Irsa utca – Pásztortűz utca kereszteződésében. A tér közepére került a nevezetes évfordulónak emléket állító márványtömb, amelyet Bedey Gábor faragott és Orosz Károly műve, Rákoskert bronz címere díszíti. Ez a tér és környezete, a rákoskertiek kedvelt platánsora azóta is a már hagyományosnak mondható „Rákoskert Napja” ünnepei esemény a központi helyszíne. Többek között itt történik a „Legyen minden házon nemzeti lobogó az ünnep- és gyásznapjainkon!” felhívásra jelentkezők részére a zászlók átadása.

  wassfe Az egyik legfontosabb köztéri alkotás az a 2008 szeptemberében az Erzsébet körút és Pesti út találkozásánál lévő téren felállított Wass Albert szobor. Dr. Tamási Géza helyi lokálpatrióta adta az ötletet komoly összeget felajánlva arra, hogy az erdélyi költő és írófejedelemnek legyen (Budapesten elsőként) településünkön szobra. Rákosmente önkormányzata támogatta az elképzelést, amelynek megvalósítását Bedey Gábor, helyi szobrászművész vállalta. A carrarai márványból kifaragott mű azóta központi helye lett a minden év február közepén megrendezett Wass Albert Emléknapnak.

  Köztereink tovább szépülnek! Ahogyan Orosz Károly írja a „Kerti Levél” 2014. októberi számában: „Idén már Rákoskerten is fejet hajthatunk a vértanúk emléke előtt, hiszen október 6-án átadásra kerül a rákoskerti Aradi vértanúk tere. Ilyen tér eddig nem volt a kerületben, de most egy helyi lakos – ifj.Tissevits Dezső ötlete alapján elkészült az első, ami a Bodonyi – Andráshida utca sarkánál található. A telken elültetett 14 fa tövében lettek elhelyezve azok a márványtáblák, melyek a mártírok nevét tartalmazzák. A téren már elkészült a térkő burkolat, megújult a kis híd, és büszkén lobog a Rákoskerti lobogó is. Az Erdélyből érkező kopjafa felállítására október elején kerül sor. Az ünnepi megemlékezést a Kossuth Lajos Általános iskola diákjai adják október 6-án, 18.00-tól. A szakmai partnerséget természetesen a Rákoskerti Művelődési Ház vállalta.”

aradifeavatasf        Bár nem Rákoskert határain belül van, de minden nap áthaladunk a Kucorgó téren, ahol a Rákoskerti Polgári Kör és a Rákosmenti ’56-os Alapítvány kezdeményezésére 2016. november 4-én felavatásra került az ország egyetlen 1956-os Nemzetőr emlékműve. A süttői fehér mészkőből készülő, sziklakő posztamensen álló, 3,3 méter magas, nemzetőr alakot ábrázoló emlékmű Simorka Sándor kávai szobrászművész alkotása. Az avatáson jelen volt Szabó Attila, Szelepcsényi Ernő és Zsámbokréty Zénó 1956-os nemzetórök, beszédet mondott Dr. Boros Péter volt miniszterelnök, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Riz Levente Rákosmente polgármestere és Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör, a Rákosmenti '56-os Alapítvány elnöke. Az emlékmű magánszemélyek és különféle szervezetek adományaiból valamint az 1956-os Emlékbizottság, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázatain nyert pénzből létesült. A támogatók nevei egy, a posztamensre felerősített márványtáblán olvashatók.

tablavoj

  Az emlékmű a helyszíne a minden év november 4-én tartandó ünnepélyes megemlékezésnek, amikor az 1956-os Nemzetőrségre és azon belül a rákoskerti és rákoscsabai hősök előtt is tisztelgünk.

koszor2017

 Magánterületen van ugyan, de az utcán elhaladók által is jól látható Simorka Sándor egyik szép bronzplasztikája a Rákoskert sugárút 90. számú ház előkertjében kialakított medence partján.sello

 Nagyon jó lenne, ha a jövőben több szobor is díszíthetné településünket, de ehhez nem csak elhatározás és pénz kell: meg kell azokat becsülnünk és meg kell tudni védeni őket a vandálok rongálásától!

Folytatás a IV. részben!

 

Ugrás a lap elejére