Rákoskert fejlődése 1956-tól napjainkig II. rész

  Az üzleteink száma megsokasodott, ahogyan az itt élő emberek száma is. A Zrínyi utcai piactér körül lévő boltok nem sokáig voltak képesek ellátni a lakosokat, ezért már az ötvenes évek közepe táján megépült a „Kisközért” az Erzsébet körút és a Rákoskert sugárút kereszteződésénél, majd a Nagy-pék épületében is nyílt egy bolt (sajnos csak néhány évig üzemelt) és hamarosan épült még egy a Rákoskert sugárút és a Sáránd utca sarkán is. Ahogyan változott a rendszer, úgy ezek valamennyien magánkézbe kerültek. Ugyancsak a rendszerváltás hatására sorra nyíltak a kis garázsboltok és szinte minden utcába jutott belőlük egy-egy. Mára ezek sajnos sorban eltűntek, a közelünkben lévő majd’ tucatnyi szuper- és hipermarket áraival nem tudták tartani a versenyt, azok elszívták a vevőkörüket. Az előbb említett „Kisközért” is évek óta üresen, üzemeltető nélkül áll. Már régóta megindult ez a folyamat, veszteségeink ezen a téren már a hatvanas években is voltak. A piactéren álló trafik ekkor zárt be és le is bontották a csinos kis épületecskét. A 80-as évek közepe táján a húsbolt is befejezte tevékenységét és azóta is üresen állt, a falait több helyen kibontották. 2015-ben azután bekövetkezett a végzete, elbontották, hogy helyet kapjon a tervezett katolikus kápolna és közösségi épület. A legújabb fejlemény veszteség és nyereség is. A Sebők házban bezárt az üzlet, viszont a közelében, a Nyomdász utca 1. szám alatt felépült egy új épület, ahol trafik és élelmiszerbolt is helyet kapott.

postafe   A változások három másik patinás intézményt sem kerültek el: a Rafi bácsi fodrászata, az öregúr hatvanas évek végén bekövetkezett halálával megszűnt, de szerepét átvette a piactér melletti telken felépült, a kezdetben külön-külön üzlethelyiséggel üzemelő szövetkezeti férfi és női fodrászat, amely teljesen magánvállalkozási formában és kissé odébb, a téren lévő üzletházban, de ma is működik. Ugyancsak a hatvanas évek vége felé egy új postahivatal épült a Toldi Miklós utca és a Lilaorgona utca találkozásában és attól kezdve a régi posta üresen állt egészen a legutóbbi ideig. A kedves kis épületet 2004 tavaszán bontotta le a telek tulajdonosa, mert felépült az új háza és a régi kis épület csak útban volt.

 Ahogyan egyre inkább szükség mutatkozott újabb és újabb üzletek létesítésére, az önkormányzat a piacteret különféle vállalkozások céljára engedte beépíteni, ami a közösség számára ugyan hasznos, de egy Rákoskert jövőjét jobban a szívén viselő testület inkább a teret szegélyező telkek kisajátításával elégíthette volna ki az igényeket. Úgy a tér parkosítva, az ott elhelyezett emlékművekkel, köztéri szobrokkal emelhette volna a település esztétikai színvonalát. Erre jó példát vehettek volna Rákoscsabáról vagy akár Ecserről. Az első épület, amit erre a területre felhúztak a nyolcvanas évek elején, ABC üzletnek indult, de a szükségletet felismerve orvosi rendelő és a patika talált otthont benne, amely egészen 2016. év elejéig ott működött.

 Az Erzsébet körúton lévő ház csak a hatvanas évek elejéig adott otthont Dani bácsi orvosi rendelőjének, az-után a Rózsaszál utca és Kerekeskút utca sarkán lévő, úgynevezett Lovassy házban volt Mándli József doktor úr orvosi lakása és a körzeti rendelője is. Közben felépült egy új épület a Kucorgónál és a hetvenes évek közepétől oda költöztették a rendelőt, ahol ma a (régi, ma már kevésbé ismert elnevezést használva) Schell-telep felnőtt és egész Rákoskert gyermek betegeit fogadja az orvosi szolgálat. Ez meglehetősen távol van a rákoskertiek többségétől, ezért eshetett a választás a piactérre, mert ez a rész mind a mai napig a település központjának tekinthető. Valamennyiünknek nagyon hiányzott már egy gyógyszertár, mert az valahogyan kimaradt a település közellátást biztosító intézményei közül. Ezt a hiányt szüntették meg úgy, hogy a rendelő mellé patikát is terveztek. Régen, amíg nem volt helyi autóbuszunk, Rákoscsabára jártunk gyógyszerért, később kényelmesebb volt a 97-es busszal bemenni Rákoskeresztúrra, ahol a világ-háborús emlékmű mögött, a Pesti úton állt a gyógyszer-tár épülete (a városfejlesztésnek ez is áldozatává vált, le-bontották a többi Pesti úti régi házzal együtt). Időközben, ahogyan az előzőekben említettem a rendelő és a patika is megszűnt és átköltözött a Zrínyi utca 224/A alatti új épületbe.

regirendelofeegeszsegkertfe   Az Erzsébet körúton lévő ház csak a hatvanas évek elejéig adott otthont Dani bácsi orvosi rendelőjének, azután a Rózsaszál utca és Kerekeskút utca sarkán lévő, úgynevezett Lovassy házban volt Mándli József doktor úr orvosi lakása és a körzeti rendelője is. Közben felépült egy új épület a Kucorgónál és a hetvenes évek közepétől oda költöztették a rendelőt, ahol ma a (régi, ma már kevéssé ismert elnevezést használva) Schell-telep felnőtt és egész Rákoskert gyermek betegeit fogadja az orvosi szolgálat. Ez meglehetősen távol van a rákoskertiek többségétől, ezért eshetett a választás a piactérre, mert ez a rész mind a mai napig a település központjának tekinthető. Valamennyiünknek nagyon hiányzott már egy gyógyszertár, mert az valahogyan kimaradt a település közellátást biztosító intézményei közül. Ezt a hiányt szüntették meg úgy, hogy az új rendelő mellé patikát is terveztek. Régen, amíg nem volt helyi autóbuszunk, Rákoscsabára jártunk gyógyszerért, később kényelmesebb volt a 97-es busszal bemenni Rákoskeresztúrra, ahol a világháborús emlékmű mögött, a Pesti úton állt a gyógyszertár épülete (a „városfejlesztésnek” ez is áldozatává vált, lebontották a többi Pesti úti régi házzal együtt). Időközben, ahogyan az előzőekben említettem a rendelő és a patika is megszűnt és átköltözött a Zrínyi utca 224/A alatti új épületbe.

 A régi piac tér északi felén az 1990-es évek elején, majd 2004-ben további két épületet húztak föl, amelyekben különféle üzletek működnek. Itt volt a 2019-ben bezárta Julika cukrászda, és még ma is üzemel egy biztosítási ügynök, hentesbolt étkezdével, fodrászat, virág és ajándékbolt, szépségszalon és zöldséges.

 Sajnálhatjuk, de 2011-ben csődbe ment a régi Közért épületében lévő „Józsi ABC” élelmiszerüzlet és végleg bezárt. A bontására 2015-ben került sor, helyén már fel is épült és 2016. február 12-én átadásra került az új gyógyszertár és felnőtt orvosi rendelő gyönyörű, minden igényt kielégítő új épülete. A hátsó udvarban kialakítottak egy gyógy- és fűszernövény kertet, ahol a patika dolgozói rendszeresen bemutatót tartanak az általános iskola tanulóinak..

julikauzletsor

A cukrászda és az üzletsor épületei a piactér helyén.

 A terület rekonstrukciójának szándéka az önkormányzat részéről megvan. A tér a helyreállítása a 2016-os évben meg is kezdődött! A régi rendelő bontása után elkészültek a tervek egy korszerű, díszburkolattal ellátott tér kialakítására. Az elkészült tér elnevezésére képviselőink közvélemény kutatást végeztek, és a túlnyomó többség arra szavazott, hogy a településünk területét felparcellázó Shell báróné emlékét megörökítendő, az ő nevét kapja ez a térszakasz. Talán még a mi generációnk meg fogja érni, hogy az északi felén lévő, nem oda való épületek is átadják helyüket a már elkészült rész megnagyobbításával kialakított tekintélyes méretű központi főtérnek.

schellterA Schell Gyuláné tér

  Térjünk vissza ismét a múltba. A közművek fejlesztése lassú ütemben ugyan, de azért haladt. Miután az utolsó utcát is villamosították, könnyebbé vált a háztartások helyzete. A szegénység azért sokáig megmaradt. Erre jó példa az, hogy az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején az akkori tanácstag és nőmozgalmi aktivista, Czikeli néni a tanácstól szerzett egy keverőtárcsás mosógépet, amit néhány forintért ki lehetett kölcsönözni. Az Erzsébet körút 110. szám alatti házában tartotta és egy a jelképes összegért mindenki hazahúzhatta néhány órára a kiskocsin, amit speciálisan erre a célra csinált valamelyik ügyes mesterember.

csapfekutfek  A közművek kiépítésének fontossági sorrendjében a vízvezeték-hálózat továbbfejlesztése volt a következő lépés. Az iskola udvarán felállított „víztorony”-ba még mindig a Horgász-kút vizét szivattyúzták fel, de ez már kicsit nagyobb területet volt képes ellátni. (A Nyomdász utca az elsők között kapott vízvezetéket 1961-ben.)

  A település többi kútja kristálytiszta, egészséges vizet adott, de abban az időben még nem is hallottunk házi vízellátó berendezésről, így a vezetékes víz bevezetése nagyon sokat jelentett a lakosok életében. Lehetett a már kész fürdőszobákat használni és újakat építeni. Sajnos, a vízvezetékkel együtt nem épült csatorna, ezért a most már nagy mennyiségben keletkező szenny-vizet szivárogtató emésztőkbe vezették. Településünk szégyenére, nagyon sokan voltak, akik a feleslegessé vált ásott kutakat használták erre a célra. Ezzel sikerült a talajvizet úgy elfertőzni, hogy az már legfeljebb csak locsolásra volt alkalmas. A hetvenes évek elején a vízművek épített egy nagy víztározó medencét a Pesti út Schell-telep felőli oldalán, a Sáránd utcával szemben és a hálózatot összekötötték a budapesti vezetékekkel. Így már valamennyi lakóház ellátása biztosítható volt és teljessé vált a vezetékes vízzel való ellátottság. A közkutak szerepét átvették az utcai csapok, de azért a közkutakat nem tömték be, ma is láthatóak a takaró beton fedőlapok.

  A másik nagy dolog az volt, hogy egy földgáz gerincvezetéket vezettek el a Rákoskert és Maglód közötti területen, ezzel lehetőséget teremtve a gázhálózat létesítésére is. Bár a villany kivételével minden közműépítéshez anyagilag is hozzá kellett járulni, a gázvezeték kiépítése már teljesen egyéni összefogással valósult meg. Így, a kilencvenes évek elejére szinte minden utcában megvolt a gázvezeték.

  Ha lassan és késve, de megteremtődött a csatornázás lehetősége is. 2000-re megépült egy központi átemelő mű a vasútállomásnál és ezzel elkezdődhetett az utcákban a csatornacsövek fektetése. 2015. év végére Rákoskert teljes területén megteremtődik a szennyvíz elvezetésének környezetkímélő módja. Ez azzal az előnnyel is járt, hogy megindulhatott a felszín alatti vizek tisztulása, mivel a régi emésztők használata megszűnt. Persze, ahhoz kell néhány évtized, hogy újra az 1960-as évekig élvezett kristálytiszta ivóvizet adjanak az ásott és fúrt kutak.

csnagyokfe  Már a kezdet kezdetén gondot okoztak az itt lakóknak az esős időben sáros, száraz időben pedig poros utak. Amíg nem volt szóra érdemes gépjármű forgalom, az úttestet fű nőtte be, az a porképződést megakadályozta és lehetett rajta gyalog is közlekedni. A még jó állapotban lévő árkok pedig elvezették a csapadékvíz túlnyomó részét.

  Az idők múlásával azonban az árkok feltöltődtek, az autóforgalom pedig jelentősen megnőtt, ezért a kelet-nyugat irányba mutató utcákban néhol térdig érő vízmosások keletkeztek, a keresztutcákban pedig hatalmas tócsák borították az úttestet. A gyalogjárdák kiépítése a hatvanas években megkezdődött és ma már nem találni olyan utcát, ahol legalább az egyik oldalon ne lenne aszfaltozott járda. Az úttestek aszfaltozása még ma sem általános, mondhatjuk, hogy nagyon is kevés helyen készült el, de folyamatosan gyarapodnak az ilyen burkolattal ellátott utcák. Legkorábban a busz útvonala kapott szilárd burkolatot, kicsit később a Nyomdász utca, az Erzsébet körút és néhány másik utcácska. A csatornaépítés volt az az esemény, ami felgyorsította a folyamatot, leginkább a Zrínyi utcától a vasútvonalig fekvő területen. Újabban is törekszenek a teljesen szilárd burkolat kialakítására, azonban pénzhiány szükségmegoldásokat szül, mint amilyen az az átmeneti megoldás, hogy a máshol végzett útfelújítások hulladékával, a lemart felső aszfaltréteg zúzalékával borítják csatornafektetés után az utcákat. Némi fejlődés mutatkozik a csapadékvíz elvezetés megoldásában is, folyamatosan, de nagyon lassú ütemben készülnek nagyobb vízmennyiség elvezetésére is alkalmas, betonelemekkel kiépített árkok.

  A település fejlődése során sajnos több nyolcszögletű terecske eltűnt, illetve egy-egy saroklevágásnak a saroktelekhez való csatolásával eltorzult. Azért a legtöbb helyen megmaradt, mint a Zrínyi utcában, a Tiszaörs utca torkolatánál, ahol a hetven éve élt parcellázók eredeti szándékát megvalósítva, a környékben lakók néhány éve egy kis pihenőhelyet alakítottak ki.terecske

Folytatás a III. részben!

Ugrás a lap elejére