Utószó és köszönetnyilvánítás

  Könyvem írásakor arra törekedtem, hogy a közreadott adatok és információk megbízható forrásból származzanak. Legfontosabb célom az volt, hogy mindezt közérthető és olvasmányos formában tegyem, mert meggyőződésem, hogy az ismereteket csak így lehet széles körben terjeszteni. Ezért elhagytam a tudományos műveknél megkövetelt lábjegyzeteket és hivatkozásokat, de ha valaki alaposabban utána akar járni a leírtaknak, annak támpontot ad a fejezetek végén található irodalomjegyzék.

  Munkám során felbecsülhetetlen értékű támogatást kaptam a szülőfalumban élő barátaimtól és a templom plébánosától, káplánjától, sekrestyésétől valamint a kápolnák gondozóitól.

  Külön köszönöm Jégh Izabellának, hogy a könyv megírásának ötletétől egészen a megjelenéséig számtalan alkalommal, időt és fáradságot nem kímélve mindenben támogatott és vállalta annak lektorálását is. Értékes tanácsokat kaptam Püspöki Nagy Pétertől, amelyeket az első fejezet véglegesítésénél igyekeztem meg is fogadni. Rajtuk kívül nagyon hálás vagyok Vadkerti József esperesplébános úrnak, valamint az időközben elhunyt Fukári Valériának és Nagy József festőművésznek, hogy közreműködtek az esetlegesen előforduló pontatlanságok kijavításában. Önzetlen segítséget kaptam még Csanaky Nórától, Csonka Károlyné Aldobolyi Nagy Piroskától, Gyurcsi Szilviától, Kaiser Árpádtól, Lamos Zoltántól, Nagy Vilmostól és Jan Spankotól is. A ő nevüket ABC sorrendbe szedtem, ami nem jelent támpontot a nyújtott segítség nagyságához. Egyikük nélkül sem tudtam volna ilyen formában megírni ezt a könyvet.

Budapest, 2012

Szelepcsényi Sándor