Pozsonypüspöki, ahogyan az emlékeinkben él

A 2010-ben készült összeállításom túlnyomó részében a saját, a testvéreim és a barátaim emlékezetében élő dolgokat írtam le, de a távoli történelmi múltba nyúló idők eseményeinek elbeszélésénél támaszkodom Püspöki Nagy Péter 1969-ben megjelent "Püspöki története" című monográfiájára is. Rendkívül hasznos támogatást kaptam Fukári Valériától, Püspöki művelődéstörténetének kutatójától. Fehérvizi Éva, Fehérvizi Géza, Fehérvizi Veronka, Nagy Ernő, Nagy László, Varga László, Zsernoviczky Károly, testvéreim, Árpád és Ernő szinte szerzőtársként közreműködve láttak el tanácsokkal, fényképekkel és dokumentumokkal. Az újkori adatgyűjtésben készséges segítőtársakra találtam Csanaky Eleonóra, Nagy Elza, Schniererné Dr. Wurster Ilona, Varga Mária és Wurster Judit személyében. Köszönön nekik, nélkülük nem tudtam volna megírni ezt a könyvecskét!

Könyvem fejezeteit a cím kiemelt szavára kattintva is el tudja érni!

Püspöki története a trianoni katasztrófáig I. rész

Püspöki története a trianoni katasztrófáig II. rész

A trianoni tragédia után I. rész

A trianoni tragédia után II. rész

Az 1938-tól 1945-ig tartó időszak

Az üldöztetés évei

1948-tól napjainkig